QUI I COM PODRÀ DEMANAR L'EUTANÀSIA

27/04/2021

A partir del juny de aquest any es reconeixerà el dret a morir dignament a través de l'eutanàsia ( o suïcidi assistit). Podran demanar la mort assistida aquelles persones que estan patint molt per una malaltia incurable i que són conscients i estan capacitades per fer aquesta petició o han deixat instruccions per escrit prèviament en un document d'últimes voluntats. 

El pacient podrà triar entre l'eutanàsia activa o el suïcidi assistit. En el primer cas, un professional sanitari ( el metge encarregat de tot el procés) serà qui administri els fàrmacs necessaris. En el segon cas, se li donarà aquestes substàncies perquè se les prengui ell mateix. 

La llei no contempla que per exemple, un familiar, administri els fàrmacs. Serà l'equip sanitari qui doni suport al malalt fins la seva mort. I la seva mort serà considerada, legalment, mort natural. 

Aquest procés no és automàtic, podrà trigar un mes i mig, mínim, a ser complert. La persona haurà de fer dues peticions de manera voluntària i per escrit al seu metge, amb 15 dies de diferència entre una i l'altra. Si el malalt canvia d'idea, pot revocar la petició en qualsevol moment. També es pot deixar constància d'aquest desig en un testament vital o un document de voluntats anticipades. 

Després de cada petició, el personal mèdic responsable del pacient parlarà amb ell per valorar la seva situació i explicar-li totes les possibilitats terapèutiques i de cures pal·liatives de què disposa. Si tot i així està decidit a tirar-ho endavant, el cas passarà a la Comissió de Garantia i Avaluació, que és qui ha d'autoritzar la intervenció. 

La Comissió de Garantia i Avaluació la formaran personal mèdic, d'infermeria i juristes. Cada comunitat autònoma n'haurà de crear una, en un termini de tres mesos, i seran els responsables finals d'autoritzar cada procés d'eutanàsia. 

Un cop rebuda l'autorització de la Comissió, el pacient haurà de tornar a confimar la seva voluntat de posar fi a la seva vida. 

Quan els arribi una petició, el president de la Comissió designarà dos dels seus membres perquè verifiquin que el cas compleix tots els requisits legals per ser autoritzat. Tindràn 7 dies per fer-ho i així iniciar el procés. 

 

Àrea Sanitària d'Edat 3 Besalú