SISTEMA DE DISPENSACIÓ EN UNIDOSIS

11/07/2018

La Farmàcia Alsius col.labora amb Edat3Besalú preparant la medicació dels residents amb el sistema de dispensació en Unidosis.

 

Aquest sistema de dispensació en unidosis, és un mètode de preparació de medicació de tipus hospitalari, que confereix a la residència Edat3Besalú, la professionalització del servei de dispensació de medicació, una comoditat i una seguretat afegida. La medicació es prepara des d'un servei de farmàcia comunitària amb un robot d'última generació i és controlada en posterioritat per l'equip d'infermeria del centre.

El metge és el responsable de la prescripció dels tractaments necessaris per a cada resident, per tal que la seva salut millori o s'estabilitzi en el temps. Aquestes prescripcions es dispensen des de l'oficina de farmàcia. La informació del pla de medicació es dóna al servidor del robot, i aquest prepara les tires de medicació tal i com infermeria i metge estipulen. Aquestes tires es poden anar donant en els moments del dia que facin falta, es poden transportar fàcilment, si el resident marxa unes hores i permeten disposar de la medicació sense haver de transportar-la tota, amb els riscos de pèrdua i mala conservació que això pot suposar.

 

   

 

 

 

 

 

La supervisió d'un professional farmacèutic confereix un major control, de les possibles interaccions o problemes que pugui presentar un tractament, de manera que treballant de manera interdisciplinar, metge, infermeria i farmacèutic, preparen aquest sistema de tires amb tota la medicació setmanal d'una manera eficaç, segura i molt còmode.

 

Equip farmàcia Alsius         

 

   

 

Això representa una manera de treballar higènica, segura, que permet a infermeria disposar de més temps per dedicar-lo al pacient, i li permet descongestionar la seva tasca diària per poder exercir la infermeria tal i com els residents es mereixen.

És un sistema de pautat de medicaments segur i estable, que garanteix la bona conservació del medicament, redueix errors en la presa de medicació, evita problemes de manipulació i regula el sobreestocament.

Des d'un punt de vista farmacèutic de control de qualitat, el sistema és perfectament controlable i permet anotar informàticament caducitats i lots, de manera que mai pugui prendre una medicina caducada o d'un lot retirat. El medicament mentre està al seu envàs original, disposem de tota la informació per saber en quin moment de caducitat es troba, però al col.locar-lo dins el robot, aquesta informació no es perd mai ja que queda registrada. Si l'agència espanyola del medicament retira un lot pel motiu que sigui, nosaltres entrem la informació al servidor i aquest ens diu a quin recipient (Canisters) hi ha aquest lot, i automàticament es retira tot el material.

Creiem que l'aposta d'Edat3Besalú per aquest sistema és una modernització més del centre, en la seva política d'estar sempre al capdavant en els últims avenços en geriatria. 

 

Equip Farmàcia Alsius