El repte de cuidar

31/01/2017

 

Cuidar a una persona implica molt esforç i dedicació, suposa un canvi de vida ja que es dedica gran part del temps als altres. Tal i com indiquen les estadistiques, un alt percentatge de la tasca de cuidar recau exclusivament a una persona dins l’entorn familiar més proper, aquestes solen tenir un sentiment de responsabilitat intresferible, en ocasions es creu que el fet de demanar ajuda els situa en una situació de debilitat o fracàs, fins i tot  es pensen que ningú realitzarà la tasca tan bé com ells/elles. Totes aquestes creences i pensaments  afecten directament al cuidador proporcionant-li una sobrecàrrega i estrès, ja que "ser cuidador és una carrera de fons" en la que han de potenciar els moments de "respir"

  

“Cuidar és una de les tasques més gratificants que existeix però, com és natural, té els seus alts i baixos.”

Patricia Bezunartea Barrio

 

Anticipar-se als problemes esdevé crucial per tal de poder afrontar la tasca de cuidar, tenir coneixement de l’evolució de la malaltia, realitzar trobades amb els familiars per tal d’arribar a una decisió compartida i evitar futurs conflictes familiars, tenir l’assessorament de professionals mèdics i socials, buscar una alternativa en cas que el cuidador principal no pugi assumir-la i en darrer lloc participar en grups de debats en que el cuidador pugui compartir i expressar els seus sentiments i canvis envers el cuidat. Porporciona seguretat envers la situació i els canvis que es van desenvolupant. 

 

El sociòleg Pierpaolo Donati classifica els tipus d’acció de cuidar segons el principi o la motivació que mou a realitzar una actuació. Aquesta classificació es divideix en 4 punts:

-Acció per utilitat: Aquest exposa les motivacions extrínseques: materials i socials i les intrínseques: psico-emocionals.

-Acció per obligació: Es basa en el sentiment i la creença social de cuidar a qui ens han cuidat.

-Acció per reciprocitat: Consisteix en el sentiment de la persona que es mou per motivacions transcendentals i espera ser cuidat en un futur.

-Acció per donació: El darrer tracte de la tasca de cuidar com una cura desinteressada que no pretén rebre res a canvi.

  

 

Cuidar és un procés de canvi al qual el cuidador ha d’adaptar-se en tot moment, aquestes si es realitzen amb un assessorament adequat i amb un suport emocional correcte, estan encaminades a un camí satisfactori pel cuidador i pel cuidat.

 

 

Eulalia Lòpez          i           Regina Juncà

Treballadora Social        Educadora Social

Edat3 Besalú                     Edat3 Besalú