POTENCIAR EL PASSEIG EN GENT GRAN

06/07/2018

 

Com ja és sabut, envellir comporta una sèrie de canvis fisiològics i progressius. Aquests, deriven cap a una disminució de les funcions orgàniques i psicològiques, amb pèrdua de capacitat sensorial i cognitiva. Amb tot això, es produeix una reducció de les capacitats funcionals a l'hora de realitzar qualsevol activitat bàsica de la vida diària.

Quan envellim tenim tendència a presentar una disminució de la vitamina D, principalment per la combinació de diferents factors com la falta d'exposició al sol, insuficiència en la ingesta d'aliments rics en vitamina D, la inadecuada absorció d'aquesta per part del intestí degut a l'edat o a la presència de sobrepès.

Una d'aquestes activitats que es pot veure reduïda és sortir al carrer a fer encàrrecs o sortir simplement a passejar. Per què? Per un costat, s'aprecien els factors intrínsecs com: pèrdua de la confiança al soritr sol per por a caure, deteriorament físic i/o cognitiu, cansament, costums, vida sedentària... D'altre banda els factors extrínsecs: barreres artuitectòniques com voreres sense rampa, carrer irregular, ajudes tècniques inadequades... que dificulten les sortides.

 

Quins són els beneficis de sortir a passeig?

- Es cobreix la necessitat de l'energia solar, ja que mitjançant els raig de sol, l'organisme és capaç de sintetitzar vitamina D.

- Estimulació de la marxa: ja sigui acompanyat de braçet, portant una cadira de rodes o amb ajudes tècniques com: caminadors, cadira de rodes,       bastons...

- Millora la mobilitat articular ja que necessitem moviment funcional del nostre cos per tal de poder realitzar la marxa.

- Es potencia la musculatura.

- Millora el reg sanguini gràcies al moviment.

- L'escalfor fa efecte analgèsic, disminueix el dolor en les articulacions i disminueix dolor musculoesquel·lètic. 

- Millora la capacitat cardiorespiratòria. Segurament les primeres veagdes la persona aguanti menys, però poc a poc millora aquesta sensació de sentir fatig i/o cansament.

- Millora la relació amb els companys ( augmenta la comunicació ja que durant el passeig es pot parlar, comentar el temps, parlar del que s'està veient en aquell moment...).

  

- Es reben diferents estímuls ( veure paisatges diferents, cases amb jardins, plantes, animals...). 

- S'evita el sentiment depressiu.

- S'alleuja l'ansietat. Sortir d'allà on es crea la rutina afavoreix la calma.

- Es respira aire pur.

- En persones extrovertides es pot anar a llocs on es pugui afavorir les relacions socials( com anar al mercat del poble o places).

- En persones introvertides es pot anar a espais més verds per afavorir el benestar.

- Millora l'autoestima. La persona pot veure que es pot desplaçarmés enllà de l'entorn residencial. 

 

Així,. a l'hora de sortir al carrer cal garantir la màxima seguretat i així augmentar la confiança que necessita la persona per perdre la por a caure i per tal d'estimular el passeig i gaudir. Què cal tenir en compte?

- Si una persona va amb cadira de rodes, és preferible de rodes grosses així la persona es pot autopropulsari, en cas que no s'autopropulsi, la de rodes grosses supera millor les irregularitats que pot presentar el terreny.

- Els caminadors amb rodes davanteres i les de derrere, frens i seient faciliten que es pugui aturar la persona i reposar en qualsevol punt del trajecte.

- Els bastons cal que la base sigui planera i ample per si ens trobem el terra irregular, poder aportar més estabilitat.

- Cadira de rodes elèctriques, per aquelles persones que busquen una major autonomia ( tot i poder caminar o perquè presenten mobilitat reduïda i cognitivament conservats).

- A vegades no cal cap ajuda tècnica mñes que el anar de bracet acompanyat d'una altre persona, la qual aporta confiança i estabilitat.

- Calçat tancat i sola antideslliçant per afavorir una sortida més segura.

- Hi ha persones que no toleren el sol, llavors recordar passar per llocs on hi hagi ombra i passar per sota arbres i ens afavoreixi el passeig i el benestar. En cas que en el trajecte no s'aprecia ombra enlloc, es pot posar barrets ( de palla que cobreixen més).

- Cal posar crema solar protectora ( hi ha persones més delicades que d'altres o que hi puguin ser al·lèrgics als raig del sol). 

- Que hi hagi espais de descans ( bancs a la vora, bancs en tot el trajecte...).

- Avui dia hi ha molts parcs de salut on es facilita un circuit d'aparells per tal de fer exercici en grup o individualment, on es treballen totes les parts del cos i on en cada sector hi ha un panell explicatiu.

- Cal tenir en compte si la persona és continent o no, si necessita dur compreses, bolquer... per tal que la incontinència no sigui un impediment. 

- Si el problema es troba en les barreres arquitectòniques com voreres sense rampes o estretes, irregularitat en les voreres pels rahols, asfalt amb desnivells, pedretes... Cal adreçar-nos a l'Ajuntament o a l'entitat corresponent justificant els motius per una millora

 

         

    

 

 

LORENA ROMERO RUIZ

FISIOTERAPEUTA

NÚM.COL: 10858