Creació d'una estació meterològica

29/01/2016

Edat3 Besalú ha incormporat a l'extarior del centre, una estació meterolòtica, situdada a l'espai de l'hort, consta d'un termòmetre i un pluviòmetre.

La iniciativa ha tingut una molt bona resposta i s'ha convertit en un estímul més de l'exterior.