Enquesta de Satisfacció

20/07/2015

Una de les característiques del Centre de Serveis Edat 3 Besalú, és la voluntat de millora i perfeccionament de tots els serveis i àmbits del centre. Per aquest motiu durant la primavera es va engegar un projecte en el qual estàvem interessats en conèixer la valoració i opinió dels familiars dels nostres residents. Consistia en una enquesta de satisfació anònima en què a partir de diferents ítems es feia un anàlisis de tots els aspectes i àrees del centre.

La resposta de l'enquesta en temes de participació ha estat satisfactòria ja que més de la meitat hi ha participat. Actualment s'està realitzant el procés de buidatge de les dades obtingudes, però si que podem avançar que els resultats fluctuen entre el Bé i l'Excel·lent. Comentar també que es recolliran totes les aportacions i comentaris.

Agraïm la vostre implicació en el projecte, ja que gràcies a aquesta el nostre treball pot ser millor dia a dia