FORMACIÓ CONTINUADA

26/10/2021

La formació continuada del personal és fonamental per saber aplicar correctament els protocols. Aquesta setmana hem tornat a formar tot el personal de la residència en:

1. Primers auxilis

2. RCP i ús dels desfibril.ladors

3. Actuació davant els ennuegaments

4. Actuació davant les hemorràgies

5. Actuació davant les caigudes

6. Actuació davant les crisis epilèptiques

7. Actuació davant les lipotímies