Lectura matinal a l'ombra

08/09/2016

Els matins d'estius són idonis per fomentar la lectura entre els usuaris i repassar les revistes del cor i alhora iniciar diferents temes de conversa de l'actualitat, i on es busca que cada usuari pugui expressar la seva opinió lliurament sobre els diversos temes, com per exemple: la maternitat, el casament, el divorci...

La lectura és un exercici per prevenir el deteriorament cognitiu ja que implica nombroses zones cerebrals. Les associacions, la transformació d'elements lingüístics, la comprensió d'idees i el funciomanet de la memoria són alguns dels aspectes implícits en l'acte de llegir. 

A més  es crea un clima distés i on els usuaris es senten còmodes.