Trobada intergeneracional

08/06/2017

Un any més edat3 Besalú rep la visita dels alumnes de 5é de primària de l’escola Salvador Vilarrasa de Besalú.

Durant un matí els alumnes aprenen i es posen al lloc dels avis i àvies que tenim al centre a través de la visita guiada a les habitacions i instal·lacions del centre, a més també es realitzen diferents activitats per tal de poder empatitzar amb les persones amb dificultat visual, amb alguna demència, o alzhemier.

Aquesta visita es combina amb la participació dels alumnes al gimnàs diari del centre, els alumnes repartits enmig dels usuaris realitzen les mateixes activitats.

El contacte directe ambdues gernacions esdevé una oportunitat d’aprenentatge ja que poden apropar-se, relacionar-se, conèixer-se i compartir.

El centre busca que els alumnes proporcionar una visió de la vellesa com una part activa del procés vital i amb infinitats de possibilitats, trencant estereotips. 

Tal i com exposa González Mora:

Les persones grans són, i han de ser reconegudes, com a ciutadans actius, i s’han de facilitar espais socials que els facin visibles i els permetin expressar-se com a tals. En aquest sentit, els programes i projectes intergeneracionals són instruments per potenciar i valoritzar la seva participació cívica (i així, trenquen els estereotips negatius) i, alhora, cohesionar la comunitat establint nous vincles emocionals entre grans, petits i joves més enllà de l’esfera familiar.