Atenció indirecta

 

  • DIRECCIÓ

L'equip directiu té la funció de planificar, dirigir i supervisar tots els serveis i activitats del centre. Es responsabilitza i coordina les diferents àrees d'atenció. Duu a terme la valoració assistencial i de les necessitats de les persones ateses, així com dels canvis que es puguin succeir. Fomenta i facilita les relacions personalitzades amb els usuaris i les seves famílies com també, la gestió de les queixes i/o suggeriments que puguin presentar.

 

  • RESPONSABLE HIGÈNICO-SANITÀRIA

És  l'encarregada de supervisar i controlar tots els procediments terapèutics aplicables als usuaris, així com l'adequada distribució dels medicaments per part dels gerocultors. Vetlla també per la correcta adaptació de les dietes prescrites a cada usuari. Supervisa l'higiene de les instal.lacions.

 

  • ADMINISTRATIVA

Realitza les funcions administratives i d'atenció al públic en general. S'encarrega de la realització de la facturació mensual, els cobraments i pagaments, la comptabilitat, gestió de proveïdors.

 

  • PERSONAL DE CUINA

El personal de cuina s'encarrega de l'elaboració i condimentació dels àpats segons els règims alimentaris prescrits pel responsable higenico-sanitari. Segueixen els protocols de seguretat alimentària pel que fa a controls, neteja i desinfecció.

 

  • NETEJA I BUGADERIA

L'equip de neteja realitza les tasques pròpies de bugaderia i neteja de totes les zones de la residència. Té cura de la roba dels residents i del centre. Les tasques pròpies de neteja de les habitacions i zones comunes (estances, habitacions, llits, canvis de roba, banys, finestrals, mobiliari, zones exteriors).

 

  • MANTENIMENT

S'encarrega del manteniment, control i supervisió de totes les instal.lacions i aparells de  l'edifici. Té cura de la zona ajardinada. Dóna suport a les activitats de neteja.