Activitats d'estimulació

Les activitats són bàsiques per mantenir l'autonomia

 

Els tallers d'estimulació i les activitats són un pilar important de l'intervenció amb els nostres usuaris. El Centre de serveis per a la gent gran Edat3Besalú i els seus professionals ofereixen un ampli ventall d'activitats significatives per tal de poder treballar múltiples aspectes. Caldrà avaluar les capacitats, necessitats i preferències de cada persona per tal d'elaborar el pla d'intervenció.

 

Tallers d'estimulació cognitiva:

 • Taller de memòria
 • Taller d'estimulació basal
 • Musicoterapia
 • Taller d'estimulació cognitiva
 • Taller de memòria TV
 • Taller d'informàtica
 • Lectoescriptura
 • Història de vida

 

Tallers d'estimulació físics:

 • Gimnàs
 • Estimulació de la marxa
 • Parc de salut
 • Passeig, Circuït de passeig accessible
 • Grup d'equilibri i coordinació
 • Manteniment global
 • Treball cognitivo-motriu
 • Fisioteràpia respiratòria

 

Tallers ocupacionals:

 • Taller de cuina
 • Taller d'activitats domèstiques
 • Jardineria i horticultura
 • Exterior/sol

 

Tallers lúdics:

 • Taller de manualitats
 • Taller de mandales
 • Festes tradicionals
 • Jocs de taula
 • Conversa
 • Taller de contes
 • Bingo
 • Taller wii
 • Coral
 • Sortides
 • Visites d'entitats

 

Espirituals:

 • Missa

 

Quan un usuari arriba al Centre és important fer una avaluació exhaustiva per tal de planificar una intervenció adequada i incorporar-lo als tallers d'activitats idònies.