Servei de residència assistida

 

El servei de residència assistida per a gent gran és un servei d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència integral a les activitats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar.

 

Objectius:

 • Facilitar un entorn substitutiu de la llar, adequat i adaptat a les necessitats d'assistència
 • Afavorir la recuperació i el manteniment del màxim grau d'autonomia personal i social

 

Poden accedir al servei de residència aquelles persones majors de 60 anys que no tenen un grau d'autonomia suficient per a realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten atenció i supervisió constants i que les circumstàncies sociofamiliars requereixen un ingrés.

 

Funcions:

 • Allotjament 
 • Manutenció
 • Acolliment i convivència
 • Atenció personal en les activitats de la vida diària
 • Hàbits d'autonomia
 • Dinamització sociocultural
 • Manteniment de les funcions físiques i cognitives
 • Bugaderia i repàs de la roba
 • Higiene personal
 • Suport social
 • Assistència sanitària prestada per mitjans propis o aliens

 

Capacitat: la residència compta amb 45 places de residència assistida

 • 40 places públiques. Centre col.laborador des del 2008 amb el num. S07015 del registre al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • 5   places privades.