Serveis d'estimulació especialitzats a domicili

Un servei per a persones amb necessitats específiques que requereixen d'estimulació professional a la llar.

 

Servei d'estimulació especialitzada a domicili

        El nostre equip compta amb la figura del psicòleg, un professional amb formació especialitzada en geriatria i gent gran. Preparat per avaluar, intervenir i estimular a les persones grans. En molts casos les famílies es troben soles i amb manca de recursos per a fer front a les patologies de l'envelliment (emocionals i neurològiques). Aquest servei pretén fer una primera valoració de la situació de la persona i la seva família a la llar per intervenir posteriorment.

Els serveis d'estimulació especialitzada  que Edat3Besalú ofereix són:  

 • Valoració, seguiment i acompanyament
 • Estimulació cognitiva
 • Estimulació basal
 • Estimulació compartida
 • Pautes conductuals i intervenció amb trastorns de conducta

 

Servei de fisioteràpia i teràpia ocupacional a domicili

       Les patologies físiques associades a l'envelliment són moltes i molt variades. La necessitat de poder apropar el fisioterapeuta al domicili per realitzar tasques de:

 • Rehabilitació motriu i funcional
 • Tractament de patologies concretes (artrosis, lumbàlgies, contractures, dolències musculars)
 • Estimulació i exercici físic
 • Assessorament sobre problemes d'incontinència
 • Estimulació i promoció d'ABVD
 • Assessorament sobre mobilitzacions i gestió del malalt enllitat
 • Assessorament adaptacions a la llar

 

Servei d'assessorament integral

      Les malalties cròniques complexes i les patologies degeneratives obren un escenari d'incertesa a les famílies. Aquest servei pretén avaluar les necessitats de l'usuari i la família i mobilitzar els professionals de l'equip interdisciplinari per tal d'elaborar un pla d'intervenció integral a la llar.

 

El centre de serveis per a la gent gran Edat3Besalú està registrat com a servei d'atenció domiciliària amb el num. S08879 pel Departament de Benestar i família de la Generalitat de Catalunya.