Com treballem?

A Edat3Besalú treballem per cobrir les necessitats emergents de les persones grans del nostre territori, a partir de dos models teòrics que es complementen:
l'Atenció centrada en la persona i l'Envelliment Actiu.

 

 

 

 bicicleta estàtica      taller wii      

 

 

   El Centre de serveis per a la gent gran Edat3Besalú tal com diu el seu nom és un centre dedicat a atendre les necessitats bio-psico-socials de les persones grans. L'equip de professionals assistencial i interdisciplinar intervé des del centre amb serveis i tallers pels usuaris de residència i centre de dia però també des de la comunitat, per tal de poder arribar a les persones que volen continuar residint al seu domicili, potenciant l'autonomia i l'envelliment actiu a diferents nivells.

 

Els dos models de treball que encaixen en la nostra política d'actuació d'empresa són:

 

  • Atenció centrada en la persona: La introducció progressiva d'elements del model centrat en la persona vol contribuir a la millora de la nostra qualitat assistencial. Elements com el respecte a la individualitat, les preferències de la persona, la flexibilitat, una vida quotidiana amb elements d'estimulació significatius, la participació de la família, la vinculació amb l'entorn... són part important de la nostra tasca i fa molt temps que formen part de la nostra identitat com a centre. Actualment volem anar més enllà i aplicar altres millores perquè la persona pugui continuar escollint i decidint com vol que sigui la seva vida a la que serà la seva nova llar.

 

  • Envelliment actiu: El nostre equip de treball potencia en la intervenció diària els tres eixos de l'envelliment actiu.

   SALUT:

  • Alimentació: millora continuada dels menús, ús de productes de proximitat, de temporada i de qualitat. Controlant la traçabilitat i els al.lèrgens. Seguiment nutricional de la persona.
  • Exercici físic: Potenciant l'autonomia personal i l'estimulació de la marxa a partir de les activitats quotidianes (ABVD), grups d'exercici grupals adaptats a les capacitats i necessitats (gimnàs, estimulació de la marxa, passeig, grup de treball de l'equilibri i la coordinació, parc de salut, manteniment global, treball cognitiu i motriu, fisioteràpia respiratòria), i rehabilitació individual. 
  • Activitats cognitives i d'oci: oferta variada d'activitats significatives i de relació amb l'entorn: lúdiques (festes tradicionals, jocs de taula, manualitats, mandales, conversa, hora dels contes, bingo, taller wii, coral, visites i sortides), ocupacionals (taller de cuina i activitats domèstiques, hort) i cognitives (taller de memòria, estimulació cognitiva, estimulació basal, taller de memòria TV, musicoteràpia, taller informàtica, lectoescriptura i història de vida).

   PARTICIPACIÓ SOCIAL I ACTIVITATS INTERGENERACIONALS:

  • Consell Assessor de la residència: Reunions anuals de funcionament del centre.
  • Projecte de voluntariat: col.laborant amb tallers, voluntariat jove i voluntaris familiars.
  • Projecte intergeneracional: col.laboració amb l'escola, institut  i amb entitats del poble.

   SEGURETAT:

  • Entorn: Entorn accessible i adaptable constantment a les necessitats de cada persona.
  • Autonomia: Potenciem l'autonomia i la seguretat en la vida diària amb el parc de salut, el circuit de passeig accessible, les activiats exteriors i la potenciació dels racons de salut.

 

 

El nostre projecte assistencial no oblida l'ètica professional, la formació continuada i la millora contínua de la qualitat d'atenció.

L'ètica professional és bàsica quan es treballa amb persones, sobretot si aquestes tenen greus dificultats per manifestar les necessitats i voluntat respecte a com volen ser cuidades. Mantenir la dignitat de la persona, protegir la intimitat, promocionar l'autonomia, poder tenir a prop les persones estimades i ser flexibles, són conceptes importants que apliquem quan treballem.

Per l'empresa és bàsic oferir formació continuada als treballadors podent així millorar en coneixements i pràctiques la seva tasca diària d'atenció a les persones i a les seves famílies.

La millora contínua de la qualitat d'atenció assistencial a partir dels indicadors i processos del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya fa que avancem amb protocols nous i millorem dia a dia la nostra metodologia de treball.